banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach – państwowa jednostka budżetowa, odpowiadająca m.in. za bezpieczeństwo przeciwpowodziowe w administrowanym przez siebie regionie wodnym, poszerzył właśnie współpracę ze swoim czeskim odpowiednikiem. Wszystko po to, by w czasie zagrożenia wezbraniem lub powodzią, również u naszych południowych sąsiadów, mieszkańcy regionu czuli się jeszcze bezpieczniej.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach zaproponował Povodi Odry – analogicznej czeskiej jednostce, rozszerzenie współpracy w ramach troski o minimalizację ryzyka powodziowego w regionie i sprawność działań w sytuacji kryzysowej. Do tej pory nasze Centrum Operacyjne wymieniało informacje z Povodi Odry telefonicznie, korespondencyjnie lub mailowo. Teraz Czesi umożliwili nam wgląd do portalu, monitorującego sytuację na swoich zbiornikach wodnych. Jako użytkownicy takiego portalu będziemy mieli szybki i bieżący dostęp do szczególnie cennych informacji – o planowanych zrzutach wody z czeskich rezerwuarów. Oznacza to, że podejmowanie decyzji w zakresie gospodarki wodnej w czasie wezbrania czy powodzi po naszej stronie granicy będzie przebiegało jeszcze sprawniej niż dotychczas. Taki krok poprawi bezpieczeństwo terenów położonych w dorzeczu Górnej Odry.
Ponieważ kontakt z pracownikami Povodi Odry jest równie cenny, jak dostęp do internetowego portalu, już wkrótce wszyscy pracownicy Centrum Operacyjnego RZGW w Gliwicach przejdą kurs doskonalący znajomość języka czeskiego, ze szczególnym uwzględnieniem technicznych określeń z zakresu hydrologii.