Drukuj
Kategoria: Archiwum Aktualności
Odsłony: 5434

Centrum Operacyjne RZGW Gliwice

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach organizuje warsztaty robocze pn. „Dobre praktyki w funkcjonowaniu Wydziałów minimalizujących ryzyko powodziowe i Centrów Operacyjnych oraz rola specjalistów ds. obronnych w czasie sytuacji kryzysowych”. Dwudniowe spotkanie, w którym udział wezmą specjaliści ds. obronnych oraz przedstawiciele Centrów Operacyjnych lub Wydziałów Ochrony Przeciwpowodziowej czy Prewencji Przeciwpowodziowej Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej i Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej, sąsiadujących z gliwickim organizatorem, odbędą się w dniach 12 i 13 czerwca nad Zbiornikiem Pławniowice.
W czasie warsztatów, do udziału w których zaproszono przedstawicieli KZGW i RZGW w Warszawie, Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu wymienią się doświadczeniami i informacjami, dotyczącymi zarządzania przeciwpowodziowego oraz innych sytuacji kryzysowych. Spotkanie będzie okazją, by omówić wzajemną współpracę sąsiadujących RZGW w momencie wystąpienia zagrożenia wezbraniem lub powodzią. Specjaliści poświęcą sporo uwagi zagadnieniom, mającym na celu minimalizowanie ryzyka powodziowego, takim jak: planowanie przestrzenne, uzgodnienia, wydawanie decyzji i udostępnianie informacji w sytuacjach kryzysowych. Centra Operacyjne poszczególnych uczestników przedstawią swoje czynności i organizację pracy w jej normalnym i kryzysowym trybie. Nie zabraknie też podsumowania podjętych działań i przebiegu sytuacji w czasie tegorocznego majowego wezbrania w dorzeczu Wisły i Odry.
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach - organizator warsztatów podkreśla, że takie spotkania mają duże znaczenie dla zwiększenia bezpieczeństwa i minimalizacji ryzyka powodziowego mieszkańców zagrożonego terenu. W sytuacjach kryzysowych, kiedy liczy się sprawne i szybkie reagowanie, ważne jest, by odpowiednie instytucje, na których polegają mieszkańcy, działały najlepiej jak to potrafią. Warsztaty, takie jak te, organizowane przez RZGW w Gliwicach z pewnością przyczynią się do wypracowania jeszcze lepszych praktyk w funkcjonowaniu Wydziałów i Centrów Operacyjnych, minimalizujących ryzyko powodziowe. Wymiana doświadczeń i wzajemna wiedza o podejmowanych działaniach wpływa na wzrost wzajemnego zaufania instytucji względem siebie i społeczeństwa oraz doskonalenie sprawnego funkcjonowania.