banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Link na stronę Instytutu Nawożenia i GleboznawstwaRegionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach zachęca do poznania szczegółów ogólnokrajowej kampanii informacyjnej pn. „Racjonalna gospodarka nawozami”, w ramach której promowane są dobre praktyki w nawożeniu. Propagowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi kampania informacyjna ma na celu zwrócenie uwagi na efektywność dobrych praktyk rolniczych, a przede wszystkim racjonalnego nawożenia, które pozwala na uzyskanie maksymalnej ilości plonów, przy jednoczesnej ochronie środowiska. Szczegóły dotyczące racjonalnej gospodarki nawozami znajdują się na stronie internetowej Instytutu Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach, pod adresem: http://iung.http://iung.pl/dpr/pl/dpr/