banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

OBWIESZCZENIE Z DNIA 29.10.2013

Zgodnie z wymaganiami Banku Światowego (polityka operacyjna OP 4.01) instytucji współfinansującej realizację Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry

podaje się do publicznej wiadomości, co następuje:

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach (RZGW w Gliwicach) udostępnił do wglądu wszystkim zainteresowanym PROJEKTY PLANÓW ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM dla kontraktów na roboty A2-4 i A2-5 oraz PROJEKT RAPORTU O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO.

 

 

Każdy zainteresowany może:

 


1) zapoznać się z :

a/ PROJEKTEM PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM DLA KONTRAKTÓW;

A2-4 - „BUDOWA WIELORODZINNEGO BUDYNKU KOMUNALNEGO ORAZ OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ: REMIZA STRAŻACKA, TEREN SPORTOWY WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA KLUBU SPORTOWEGO, PARK”,

A2-5 - „BUDOWA CMENTARZA WRAZ Z PRZENIESIENIEM GROBÓW ORAZ HISTORYCZNYCH KRZYŻY I KAPLICZEK DO NOWEJ WSI NIEBOCZOWY”.

b/ PROJEKTEM RAPORTU O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO PRZEDSIĘWZIECIA POLEGAJACEGO NA BUDOWIE NOWEJ WSI DLA MIESZKAŃCÓW MIEJSCOWOSCI NIEBOCZOWY W GMINIE LUBOMIA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

przez 40 dni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia: w siedzibie Biura Wdrażania Projektu RZGW Gliwice mieszczącym się w Raciborzu: ul. Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” 18, pokój 7 w dniach roboczych od godziny 8.30 do godziny 14.30 lub poprzez stronę WWW http://www.gliwice.rzgw.gov.pl/.

2) składać uwagi i wnioski odnośnie

a/ PROJEKTU PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM DLA KONTRAKTÓW;

A2-4 - „BUDOWA WIELORODZINNEGO BUDYNKU KOMUNALNEGO ORAZ OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ: REMIZA STRAŻACKA, TEREN SPORTOWY WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA KLUBU SPORTOWEGO, PARK”

A2-5 „BUDOWA CMENTARZA WRAZ Z PRZENIESIENIEM GROBÓW ORAZ HISTORYCZNYCH KRZYŻY I KAPLICZEK DO NOWEJ WSI NIEBOCZOWY”

b/ PROJEKTU RAPORTU O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO PRZEDSIĘWZIĘCIA POLEGAJACEGO NA BUDOWIE NOWEJ WSI DLA MIESZKAŃCÓW MIEJSCOWOSCI NIEBOCZOWY W GMINIE LUBOMIA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

w formie pisemnej pod w/w adresem, ustnie lub do protokołu lub w formie elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w dniach od 30.10.2013 r. do 08.12.2013 r. (włącznie). Instytucją właściwą do rozpatrzenia uwag i wniosków jest RZGW w Gliwicach.

Po 40 - dniowym okresie udostępnienia do wglądu w/w projektów dokumentów tj. w dniu 09.12.2013 o godzinie 14: 00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Lubomia w Lubomi, ul. Szkolna 1 odbędzie się spotkanie otwarte dla wszystkich zainteresowanych, na którym przedstawione będą informacje o w/w projektach. Odbędzie się również publiczna dyskusja nad złożonymi wcześniej lub w trakcie tego spotkania wnioskami i uwagami dotyczącymi w/w dokumentów.