banerek

WSPÓLNE POSIEDZENIE
RAD GOSPODARKI WODNEJ REGIONÓW WODNYCH:
Małej Wisły i Górnej Odry
z udziałem Stałych Komisji ds. Udziału Społecznego
z dnia 4 czerwca 2013r.

zdjecie

Spotkanie odbyło się w Instytucie Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu.

 

Otwarcia posiedzenia dokonali Przewodniczący Rad RGWRW MW i GO Panowie Andrzej Siudy i Stanisław Staniszewski. Uczestników serdecznie powitał Gospodarz spotkania Pan Franciszek Pistelok.

 

 

zdjecie

Spotkanie przebiegało zgodnie z programem, który obejmował następujące zagadnienia:

  • Przedstawienie przez Pana Przewodniczącego Stanisława Staniszewskiego wstępnych informacji o planach działania Rad w 2013r.;

zdjecie

  • Omówienie przez p.o. Dyrektora RZGW Pana Tomasz Cywińskiego problematyki wdrożenia warunków korzystania w wód oraz kwestii związanych z kluczową inwestycją - Zbiornik Racibórz Dolny (podpisanie umowy z wykonawcą robót - czerwiec 2013r.)
  • Przedstawienie przez Dyrektora bieżącej działalności RZGW Gliwice (min. zmiany w schemacie organizacyjnym RZGW) w świetle planowanej reformy gospodarki wodnej;

zdjecie

  • Prezentacja referatu dra inż. Macieja Kosteckiego „Rekultywacja zbiornika Pławniowickiego;”

zdjecie

  • Prezentacja Rozporządzenia Dyrektora RZGW w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód regionu wodnego Górnej Odry dokonana przez Pana dra inż. Eligiusza Kowalskiego (IPIŚ PAN, Zabrze);

zdjecie

  • Prezentacja Rozporządzenia Dyrektora RZGW w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód regionu wodnego Czadeczki dokonana przez Pana dra hab. inż. Jerzego Mazierskiego (IPIŚ PAN, Zabrze);

zdjecie

  • Prezentacja Rozporządzenia Dyrektora RZGW w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód regionu wodnego Małej Wisły dokonana przez Pana mgr inż. Aleksandra Paluch (RZGW Gliwice);

zdjecie

  • Wręczenie powołania na członka GWRW Górnej Odry Pani Annie Buchta (Pani Maria Oliwa była nieobecna na spotkaniu);

Na spotkaniu w trakcie dyskusji omówiono: obecną sytuację w gospodarce wodnej i źródła jej finansowania. Uczestnicy dyskursu nawiązali do warsztatów i konferencji związanych z polityką wodną (Hydrotechnika, spotkanie biznesowe w Krajowej Izbie Gospodarczej, seminarium warsztatowe w RZGW Kraków, Ogólnopolski Kongres Wodny w Warszawie, seminarium naukowe RZGW Gliwice pn. Racjonalna gospodarka wodna)

zdjecie

Dyrektor zwrócił się z prośbą do uczestników spotkania o analizę treści Rozporządzeń i wyrażenie opinii Rad w kluczowej dla RZGW sprawie.

Zamknięcia części plenarnej posiedzenia dokonali Przewodniczący Prezydiów Rad i Komisji; Dyrektor podziękował uczestnikom za przybycie i zaprosił na kolejne spotkanie.