banerek

W tym roku kończy się II kadencja Rad GWRW MW i GO – w dniu 17 października 2011 r. wygasają mandaty członków Rad. Członkowie Rad, którzy kontynuując dzieło swoich poprzedników, działających w ramach I kadencji przez okres 4 lat, godnie reprezentowali obszar swojego regionu wodnego przygotowując dokumenty, takie jak (projekty) uchwały, stanowiska, apele – dotyczące zarówno zagadnień zawiązanych z konsultacjami społecznymi (udziałem społeczeństwa), jak również sprawami związanymi bezpośrednio z konkretnymi problemami gospodarki wodnej.