banerek

XVI-tym posiedzeniem zakończyła się w dniu 7 grudnia 2015 r. III kadencja Rad Gospodarki Wodnej Regionów Wodnych Małej Wisły i Górnej Odry. Spotkanie Członków Rad było okazją do podsumowania działalności tego organu opiniodawczo-doradczego Dyrektora RZGW i wzajemnych podziękowań za czteroletnią, owocną współpracę i zaangażowanie na rzecz gospodarki wodnej w regionach wodnych Małej Wisły i Górnej Odry.

 

Kadencja Rad przypadła na lata 2011-2015. W tym okresie Członkowie odbyli 16 spotkań, w czasie których rozpatrywali liczne kwestie, dzielili się wzajemnym doświadczeniem i wiedzą, przyjmowali uchwały i podejmowali własne inicjatywy. Dzięki aktywności i merytorycznie silnemu składowi osobowemu, posiedzenia Rad przebiegały efektywnie, obfitując w konstruktywne wnioski. Obradom Rad towarzyszyły prezentacje i referaty zapraszanych gości – autorytetów w dziedzinie gospodarowania wodami.


Także w ostatnim posiedzeniu Rad, które odbyło się w Centrum Badawczo-Edukacyjnym „EkoCentrum” w Goczałkowicach-Zdroju uczestniczyli zaproszeni goście, których udział sprzyjał dyskusji.
Pełniący obowiązki Dyrektora RZGW w Gliwicach, Tomasz Cywiński podsumował kadencję Rad i wskazał główne zagadnienia, realizowane przez Regionalny Zarząd w Gliwicach w tym czasie. Uczestnicy spotkania poznali także zaawansowanie kluczowych inwestycji RZGW w Gliwicach, które przedstawiono na filmach. Sporo uwagi poświęcono też systemowi zaopatrzenia w wodę Górnego Śląska oraz programowi ochrony przed powodzią w dorzeczu Górnej Wisły.
P.o. Dyrektora RZGW w Gliwicach, Tomasz Cywiński złożył na ręce Przewodniczących obu Rad – Pana Stanisława Staniszewskiego (RGWRW GO) i Pana Andrzeja Siudego (RGWRW MW), oraz Członków Rad, podziękowania za cztery lata pracy na rzecz gospodarki wodnej.