banerek

 

 

 

 

W piątek, 19 grudnia w siedzibie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach odbyło się ostatnie w mijającym już 2014 r., wspólne posiedzenie Rad Gospodarki Wodnej Regionów Wodnych Małej Wisły i Górnej Odry. W atmosferze zbliżających się świąt Bożego Narodzenia uczestnicy spotkania poznali szczegóły, dotyczące prac nad najważniejszymi projektami, realizowanymi w Regionach Wodnych, administrowanych przez gliwicki RZGW w 2014 r.

 

 

 

 

 

Członkom Rad przedstawiono informacje nt. aktualizacji planów gospodarowania wodami, postępu nad powstającymi po raz pierwszy w kraju planami zarządzania ryzykiem powodziowym oraz planów utrzymania wód. Uczestnicy poznali także szczegóły i perspektywy w zakresie gospodarki odpadami na obszarze RZGW w Gliwicach.

 

 

 

 

 

 

 

Przedstawione referaty i prezentacje stały się okazją do dyskusji, w której nie zabrakło również perspektyw i planów na przyszłość dla Regionów Wodnych Małej Wisły i Górnej Odry. Spotkanie podsumowujące rok było jednocześnie 14 posiedzeniem Rad Gospodarki Wodnej obu Regionów Wodnych w tej kadencji.