banerek

Gliwickie Wody Polskie z okazji tegorocznego Światowego Dnia Wody udostępniły zwiedzającym dwa nietuzinkowe obiekty, o istotnych funkcjach w gospodarce wodnej. 22 marca zorganizowane grupy szkolne zwiedzały Zbiornik Wisła Czarne, zaś 23 marca mieszkańcy Opolszczyzny mogli z tej okazji wybrać się na niecodzienny spacer - pod rzeką Odrą!

Z okazji Światowego Dnia Wody otwarty dla zwiedzających został wyjątkowy obiekt znajdujący się w administracji Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, od blisko 50 lat chroniący przed powodziami i dostarczający wodę pitną mieszkańcom Wisły, Ustronia i Skoczowa, jak również magazynujący ją na wypadek suszy. Zbiornik Wisła Czarne, bo o nim mowa, łączy w sobie wody Białej i Czarnej Wisełki. Czerniański rezerwuar 22 marca br. gliwickie Wody Polskie udostępniły uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich, którzy mieli okazję przekonać się co kryje się w jego galerii, znajdującej się 20m pod lustrem wody. Pod opieką przewodników, w rolę których wcielili się pracownicy RZGW, uczestnicy tegorocznego święta wody weszli do wnętrza sztolni, by zobaczyć na własne oczy na co dzień ukryte przed widokiem publicznym urządzenia i mechanizmy odpowiedzialne za sprawne funkcjonowanie obiektu i jego bezpieczeństwo. Przy tej okazji nie zabrakło barwnie opowiedzianej historii rzeki Wisły i ciekawostek związanych z funkcjami wiślańskiego obiektu, który zwykle turyści i mieszkańcy oglądają tylko z korony zapory. Uczniowie mieli możliwość wejść w głąb ziemnego nasypu, zatrzymującego napór wody, zobaczyć wystawę zdjęć autorstwa Janusza Moczulskiego i Zbigniewa Olszamowskiego: „Wisła w kadrze: od budowy zbiornika do dziś”, a także otrzymać szereg informacji z zakresu gospodarowania wodami, powodzi i suszy. Zwiedzanie Zbiornika Wisła Czarne nie było jednak jedyną przygotowaną przez RZGW w Gliwicach atrakcją z okazji Światowego Dnia Wody. 23 marca br. otwarty został również inny obiekt hydrotechniczny – zlokalizowany na rzece Odrze, pomiędzy wyspą Pasieka a wyspą Bolko - ruchomy jaz w Opolu. Obiekt ten złożony jest z trzech zamykanych klapami przęseł, a na jego prawym przyczółku znajduje się wyniesiona ponad poziom wód powodziowych sterowania, do której wnętrza mogli wejść uczestnicy Światowego Dnia Wody. Możliwość zobaczenia znajdujących się tam szaf sterowniczych z elektronicznymi urządzeniami sterującymi jazem, a także zejścia do galerii kontrolno-komunikacyjnej, okazały się równie ciekawą atrakcją. Uczestnicy obchodów Światowego Dnia Wody w Opolu mieli bowiem nietuzinkową okazję do spaceru pod Odrą!