Przed rozpoczęciem realizacji projektu pod nazwą „Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice - przystosowanie do III klasy drogi wodnej", konieczne było przeprowadzenie szczegółowej analizy stanu technicznego ujętych w projekcie obiektów hydrotechnicznych.

 

Na terenie śluz przeznaczonych do remontu przeprowadzono m.in. badania stanu betonów poszczególnych elementów śluzy, badania grubości ścian stalowych śluzy oraz przegląd konstrukcji poza ścianą szandorową.