Drukuj
Kategoria: Faza I
Odsłony: 13975

Śluza Dzierżno jest dwukomorowa o komorach bliźniaczych przedzielonych międzyśluziem. Zasadnicze parametry śluzy są następujące:

Głowy górne i dolne śluzy wykonane są jako monolityczne konstrukcje żelbetowe, zdylatowane od konstrukcji komór i międzyśluzia. W głowie górnej śluzy zlokalizowany jest kanał oszczędnego śluzowania wraz z szybem. Ściany komór wykonane są z kształtowników stalowych Peine’a 40s jako ścianka szczelna zakotwiona ściągami. Międzyśluzie wykonane zostało jako dwukondygnacyjna żelbetowa konstrukcja zakończona od strony komór stalowymi ścianami z profili Peine’a 40s, posiadającymi trzy dylatacje i zdylatowana od głów. Kierownice awanportu górnego i dolnego oraz cyple międzykomorowe wykonane są ze stalowych brusów Larsena z oczepem i stanowią ściankę szczelną kotwioną. Awanporty śluzy wyposażone są w dalby stalowe.

W ramach projektu „„Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice - przystosowanie do III klasy drogi wodnej” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności planuje się wykonać między innymi następujące prace:

Znaczącą część robót wykonano w ramach I Fazy projektu pn. „Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice – przystosowanie do III klasy drogi wodnej”, finansowanego ze środków unijnych (Fundusz Spójności w ramach POIiŚ 2007-2013). Realizacja zakresu prac jest kontynuowana w II Fazie wyżej wymienionego projektu, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko