Drukuj
Kategoria: Faza I
Odsłony: 13225

Śluza Łabędy jest dwukomorową śluzą bliźniaczą. Zasadnicze parametry śluzy są następujące:

Głowy górne i dolne śluzy wykonane są jako monolityczne konstrukcje żelbetowe. W głowach górnych śluz przebiega między komorami kanał, zamykany zasuwą klinową, który służy do oszczędnego śluzowania. Ściany komór wykonane są jako stalowa ścianka szczelna typu Larssen III, zakotwiona odciągami. Dno komór stanowi płyta żelbetowa grubości 2,40 m. Kierownice awanportu dolnego, długości ok. 30 m oraz cypel międzyśluzia wykonane są ze stalowych brusów typu Hoesch III i stanowią ściankę szczelną kotwioną. Natomiast kierownice awanportu górnego, długości ok. 90 m i cypel międzykomorowy wykonane są jako żelbetowe mury oporowe. Awanporty śluzy wyposażone są w dalby stalowe.

W ramach projektu „„Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice -przystosowanie do III klasy drogi wodnej” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności planuje się wykonać między innymi następujące prace:

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko