Drukuj
Kategoria: Aktualności I Fazy projektu
Odsłony: 4776

Informujemy, iz w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na :

„Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przez okres 3 miesięcy dla robót budowlanych na śluzach Dzierżno i Kłodnica w ramach projektu: „Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice – przystosowanie do III klasy drogi wodnej” współfinansowanego ze środków pomocowych Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) na lata 2007-2013”

została wybrana oferta Pana Marka Myrcika prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwa MERiTUM PROJEKT MAREK MYRCIK z siedzibą w Mikołowie przy ul. Karola Miarki 18. Wartość oferty brutto wynosi 19 000,00,-PLN.