banerek

Informacje dotyczące realizowanego Projektu „Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław, woj. opolskie – etap I”, obejmującego przebudowę jazów sektorowych na jazy klapowe na stopniach wodnych w Januszkowicach, Wróblinie i Zwanowicach.

 

Lokalizacja Projektu:

 • stopień wodny Januszkowice jest położony pomiędzy stopniami wodnymi w Kędzierzynie-Koźlu i Krępna,
  w 105,600 km rzeki Odry, na terenie gmin: Reńska Wieś, powiat Kędzierzyn-Koźle (brzeg lewy) oraz Zdzieszowice, powiat Krapkowice (brzeg prawy).
 • stopień wodny Wróblin usytułowany jest między stopniami wodnymi w Opolu i Dobrzeniu, w 157,700 km rzeki Odry, na terenie miasta Opola.
 • stopień wodny Zwanowice zlokalizowany jest między stopniami wodnymi Ujście Nysy i Brzeg, w 185,160 km rzeki Odry, na terenie gmin: Skarbimierz, powiat Brzeg (brzeg lewy) oraz Popielów, powiat Opole (brzeg prawy).

Wszystkie trzy stopnie znajdują się na terenie województwa opolskiego.

 

Cel Projektu:

Dostosowanie rzeki Odry do parametrów III klasy drogi wodnej na sumarycznym odcinku o długości ok. 19,40 km poprzez zapewnienie stałego, niezmiennego poziomu piętrzenia wody, gwarantującego żeglugę na Odrze, który zagwarantują napędzane hydraulicznie zamknięcia klapowe wraz z automatycznym i zdalnym sterowaniem. Oprócz zagwarantowania utrzymania stałych głębokości żeglugowych, niezależnych od wielkości przepływów
w rzece, zamknięcia klapowe pozwolą także na znacznie bezpieczniejsze przepuszczanie wód powodziowych i kry lodowej.

Przyszłościowy plan osiągnięcia na tym odcinku rzeki Odry IV klasy drogi wodnej będzie wymagał modernizacji istniejących śluz i ich awanportów oraz regulacji i dostosowania koryta rzeki do określonych parametrów żeglugowych, natomiast nie będzie konieczna kolejna przebudowa tych jazów.

 

W następnych etapach przebudowane zostaną pozostałe, wyeksploatowane jazy sektorowe na opolskim odcinku rzeki Odry.

 

Aktualna wartość Projektu:  109.762.415,39 zł

(wg Umowy o dofinansowanie nr POIS.03.02.00-00-0005/16-00)

Wydatki kwalifikowalne: 109.659.665,40 zł

Poziom dofinansowania: 85%

Poniesione do grudnia 2018r. wydatki: 51.518.263,86 zł

 

Okres realizacji Inwestycji:

 • roboty budowlano-montażowe: grudzień 2016 r. - styczeń 2021 r.
 • przekazanie obiektów do eksploatacji i rozliczenie inwestycji - marzec 2021 r.

 

Ważniejsze umowy realizacyjne:

 • wykonanie prac projektowych i pełnienie nadzorów autorskich:

- umowa nr IP-503/O/NZO/8/2014 z dnia 14.05.2014r. zawarta z firmą DHV Hydroprojekt Sp. z o. o., ul. Dzielna 60, 01-029 Warszawa. Obowiązuje do końca realizacji inwestycji w zakresie nadzorów autorskich, wykonania instrukcji eksploatacji oraz paszportyzacji przebudowanych obiektów. Wartość tej części umowy 899.499,00 zł brutto,

 • wykonanie robót budowlano-montażowych:

- umowa nr IRO/511/NZO/11/216 z dnia 29.12.2016r. zawarta z firmą PORR S.A. (dawniej: PORR Polska Infrastrukture S.A.), ul. Hołubcowa 123, 02-854 Warszawa. Obowiązuje do dnia 29 stycznia 2021r. Wartość umowy 94.478.245.92 zł brutto.

 • usługi:

- pełnienie Nadzoru Inwestorskiego Inżyniera Projektu, umowa nr IRO/511/NZO/4/2017 z dnia 19.06.2017r. zawarta z Konsorcjum: MP-MOSTY Sp. z o.o. ul. Dekerta 18, 30-703 Kraków oraz INKO CONSULTING Sp. z o .o. ul. Dworcowa 18/6, 43-200 Pszczyna., obowiązuje do 19 lipca 2021r. Wartość umowy 4.618.354,80 zł brutto,

- pełnienie obsługi geodezyjnej inwestycji, umowa nr IRO/511/NZO/5/2017 z dnia 13.04.2017r. zawarta z Okręgowym Przedsiębiorstwem Geodezyjno-Kartograficznym Sp. z o. o., ul. Rybacka 15, 45-003 Opole, obowiązuje do 13 marca 2021r. Wartość umowy 1.943.919,06 zł brutto,

- specjalistyczne doradztwo techniczno-prawne, umowa nr IRO/511/NZO/15/2017 z dnia 22.09.2017r. zawarta z firmą TRACTEBEL ENGINEERING S.A. ul. Dulęby 5, 40-833 Katowice, obowiązuje do dnia 31.01.2021r. Wartość umowy 259.702,20 zł brutto,

- dostawę sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem dla pracowników JRP, umowa nr IRO/511/NZO/16/2017 z dnia 23.10.2017r. zawarta z firmą INFOMEX Sp. z o.o., ul. Wesoła 19B, 34-300 Żywiec. Wartość umowy 142.409,40 zł brutto,

- wykonanie dokumentacji fotograficznej dokumentującej realizację Projektu, umowa nr IRO/511/NZO/21/2017 z dnia 27.12.2017r. zawarta z Panem Bartoszem Mokrzyckim, ul Białoskórnicza 26/27, 50- 134 Wrocław, obowiązująca do dnia 30.06.2021r. Wartość umowy 20.000,02 zł brutto,

- zakup dwóch samochodów osobowych typu „SUV” umowy nr GL/JRP1/1/2018 i GL/JRP1/2/2018 z dnia 25.10.2018r. zawarte z firmą WiW Sp. z o.o., ul. Dubois 6, 45-070 Opole. Wartość umów 220.000,00 zł brutto.

 • zajecie nieruchomości:

- z PGE Energia Odnawialna S.A. ul. Ogrodowa 59a, 00-876 Warszawa za zajecie nieruchomości o nr 687/9 w Januszkowicach pod zaplecze budowy (umowa nr 8/BN/2017 z dnia 23.01.2017r., obowiązuje do 30 czerwca 2021r. Wartość umowy 54.981,00 zł brutto, zapłacona jednorazowo).

 

Zakres inwestycji:

Projekt obejmuje przebudowę trzech istniejących jazów sektorowych, znajdujących się w Januszkowicach, Wróblinie i Zwanowicach, na jazy klapowe z napędem hydraulicznym oraz automatycznym i zdalnym sterowaniem, a także budowę lub przebudowę obiektów towarzyszących takich jak:

- przepławki dla ryb dwuśrodowiskowych wraz z komorami monitoringu ich migracji,

- sterownie i budynki maszynowni jazowych wraz z nadbudówkami,

- kładki pieszo-rowerowe nad jazami,

- kładkę pieszo-rowerową między jazem a osiedle przystopniowym we Wróblinie,

- tamy rozdzielcze (w Zwanowicach cypel rozdzielczy),

- uzupełnienie ubezpieczeń poszurów jazowych,

- korekty linii brzegowych na wysokości jazów wraz z ich ubezpieczeniem,

- nabrzeża przeładunkowe w Januszkowicach i Zwanowicach,

- drogi dojazdowe i place manewrowe,

- linie, instalacje i obiekty energetyczne.

 

Dotychczas wykonane zadania:

Na każdym z trzech przedsięwzięć budowlanych wykonano:

- niezbędne wycinki drzew i krzewów,

- zaplecza placy budów wraz z zasilaniem energetycznym i wodno-kanalizacyjnym,

- zasilanie energetyczne placów budowy,

- komplet trzech zamknięć remontowych od strony WG i WD.

Ponadto:

we Wróblinie:

- zdemontowano dla potrzeb remontowych kładkę pieszą nad lewym przęsłem jazowym,

- wykonano przebudowę lewego przęsła jazowego wraz z budynkiem maszynowni na lewym przyczółku, klapa przejęła piętrzenie,

- wykonano przepławkę dla ryb dwuśrodowiskowych,

- trwa przebudowa środkowego przęsła wraz z budynkiem maszynowni na lewym filarze,

- trwa przebudowa górnej i dolnej tamy rozdzielczej

 w Zwanowicach:

- przebudowę prawego przęsła jazowego wraz z budynkami maszynowni na prawym przyczółku i prawym filarze;

klapa przejęła piętrzenie,

- kładkę nad prawym przęsłem,

- przepławkę dla ryb dwuśrodowiskowych,

- trwa przebudowa środkowego przęsła wraz z budową budynku maszynowni na lewym filarze,

- trwa przebudowa cypla rozdzielczego między Odrą a kanałem żeglugowym,

- wykonano nabrzeże przeładunkowe oraz część robót ubezpieczeniowych na lewym brzegu; trwają roboty związane z placem manewrowym przy nabrzeżu

w Januszkowicach:

- przebudowę prawego przęsła jazowego wraz z budynkami maszynowni na prawym przyczółku i prawym filarze; klapa przejęła piętrzenie,

- zezłomowano starą i zamontowano nową kładkę pieszą nad prawym przęsłem,

- nawierzchnię asfaltową na prawostronnej drodze dojazdowej od miejscowości Januszkowice do stopnia wodnego,

- nabrzeże przeładunkowe oraz roboty regulacyjno-ubezpieczeniowe na prawym brzegu,

- trwa przebudowa przęsła środkowego,

- trwają roboty na przepławce dla ryb.