banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Akty prawnePrawo Wodne

Dz.U.01.115.1229 ustawa 2001.07.18

Dz.U.05.239.2019 rozp. 2005.11.18

Dz.U. 05.267.2255 ustawa 2005.12.16


Dz.U.02.239.2035 rozp. 2002.12.23
Granice między śródlądowymi wodami powierzchniowymi a morskimi wodami wewnętrznymi i wodami morza terytorialnego.

Dz.U.03.16.149 rozp. 2002.12.17
Śródlądowe wody powierzchniowe lub ich części stanowiące własność publiczną.

Dz.U.02.210.1786 rozp. 2002.12.10
Śródlądowe drogi wodne.

Dz.U.02.77.695 rozp. 2002.05.07
Klasyfikacja śródlądowych dróg wodnych.