banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach – Zarząd Zlewni Kłodnicy i Kanału Gliwickiego w Kędzierzynie - Koźlu zawiadamia, iż w związku z remontem Starego Jazu na rzece Odrze w m. Kędzierzyn - Koźle :

28.05.2015 w godz. 7:00 – 20:00 nastąpi podpiętrzenie zwierciadła wody dolnego stanowiska hydrowęzła Koźle (rzeka Odra km 95+600 – 98+600 oraz sekcja „0” Kanału Gliwickiego, Port Koźle) do poziomu 165,71 m n p m czyli 40 cm powyżej NPP (165,31 m n p m).

Prosimy o zabezpieczenie sprzętu pływającego zacumowanego na dolnej wodzie stopnia Koźle aby przeprowadzona operacja nie mogła mieć wpływu na jego uszkodzenie lub zatopienie.