banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach – Zarząd Zlewni Kłodnicy i Kanału Gliwickiego w Kędzierzynie - Koźlu zawiadamia, iż w związku z modernizacją śluzy Kłodnica w dniu :

 

08.05.2015 ok. godz. 15:00 nastąpi przywrócenie piętrzenia zwierciadła wody dolnego stanowiska hydrowęzła Koźle (rzeka Odra km 95+600 – 98+600 oraz sekcja „0” Kanału Gliwickiego, Port Koźle) do poziomu NPP.

 

Ponadto informujemy, że w dniach 11 do 15 maja 2015 r. nastąpi ponowne obniżenie wody do rzędnej 164,90 m n p m.

 

W związku z powyższym mogą wystąpić utrudnienia przy korzystaniu z dolnego kanału Zabytkowej Śluzy Koźle.

 

Prosimy również o zabezpieczenie sprzętu pływającego zacumowanego na dolnej wodzie stopnia Koźle bądź poluzowanie cum, aby przeprowadzona operacja nie mogła mieć wpływu na jego uszkodzenie lub zatopienie.