banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Materiały dotyczące III tury konsultacji społecznychW ramach III tury konsultacji społecznych dot. projektów Planów gospodarowania wodami dla obszarów dorzeczy przedstawiamy Państwu materiały dot. zadań wynikających z Programu wodno- środowiskowego kraju, stanowiących element projektów planów, a przewidzianych do realizacji w poszczególnych zlewniach bilansowych, częściach wód i w odniesieniu do obszarów powiatów na terenie administrowanym przez RZGW Gliwice. Zamieszczony referat wyjaśnia zagadnienia związane z tworzeniem projektów Planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy oraz Programu wodno- środowiskowego kraju wraz z zestawieniem wynikających z niego działań. Jednocz|text=Pliki do ściągnięciae|text=Pliki do ściągnięciaśnie wytypowane zestawy działań zostały przedstawione również w osobnych plikach, uwzględniając podział obszaru RZGW Gliwice na zlewnie bilansowe, a poglądowe mapy poszczególnych zlewni bilansowych powinny ułatwić zlokalizowanie interesujących Państwa obszarów.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią zamieszczonych materiałów i wyrażenia opinii w ramach trwającej do 22.VI.2009 r. III tury konsultacji społecznych.