Drukuj
Kategoria: kataster
Odsłony: 23287

Obszar, dla którego RZGW Gliwice prowadzi kataster wodnyObszar, dla którego RZGW Gliwice prowadzi kataster wodny, określa art. 154 Prawa wodnego.

 

 

Rozdział 6
Kataster wodny
Art. 154

  1. Kataster wodny, o którym mowa w art. 153, prowadzi się dla obszaru państwa z uwzględnieniem podziału państwa na obszary dorzeczy i regiony wodne.
  2. Kataster wodny dla obszaru państwa prowadzony jest przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej i obejmuje dane określone w art. 153 ust. 2 pkt 1-3, 10, 11a oraz w ust. 3
  3. Kataster wodny dla regionu wodnego prowadzony jest przez dyrektora regionalnego zarządu i obejmuje dane określone w art. 153 ust. 2 i 3.>

Zgodnie z powyższym zapisem Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach gromadzi informacje w katastrze wodnym na obszarze swojego działania. Swoim zasięgiem RZGW Gliwice obejmuje region wodny Małej Wisły od źródeł do ujścia Przemszy włącznie, region wodny Górnej Odry w granicach państwa do Kędzierzyna Koźla wraz z węzłem kędzierzyńskim oraz dorzecze rzeki Wag w granicach państwa. RZGW Gliwice działa w południowej części Polski na częściowych powierzchniach województwa śląskiego, opolskiego i małopolskiego.