banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Rolnictwo, struktura użytkowania ziemi, lasy.

Obszar gliwickiego Zarządu jest zróżnicowany pod względem wykorzystania powierzchni ziemi. W części zurbanizowanej i wysoko uprzemysłowionej (GOP, ROW) udział użytków rolnych jest bardzo niski. Wysoki udział mają tereny osiedlowe i komunikacyjne oraz nieużytki. Największy udział użytków rolnych mają gminy: Wolbrom i Zbrosławice w województwie śląskim oraz Głubczyce, Kietrz i Baborów w województwie opolskim. Grunty orne w strukturze użytkowania rolniczego dominują w mezoregionach Płaskowyżu Głubczyckiego i Rybnickiego (poza ROW), a więc w południowo-zachodniej części obszaru Zarządu. W części południowej (obszar Podbeskidzia) dominują łąki i pastwiska. Lasy i zadrzewienia zajmują około 30% powierzchni administrowanej przez Zarząd gliwicki. Do największych kompleksów leśnych należą: Puszcza Raciborska - bory sosnowe i świerkowo-sosnowe, Puszcza Pszczyńska - bory sosnowe, Lasy Beskidzkie - lasy świerkowe i świerkowo-jodłowo-bukowe. Całkowicie pozbawione są lasów gminy miejskie: Chorzów, Czeladź, Siemianowice i Świętochłowice.