Drukuj
Kategoria: Ogólne
Odsłony: 16452

Kąpieliska

 

Na obszarze działania RZGW w Gliwicach funkcjonują kąpieliska, których lokalizację obrazuje mapa. Zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 2010 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne (Dz. U. nr 44, poz. 253) stanowi wdrożenie do polskiego prawa postanowień dyrektywy 2006/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lutego 2006 r. dotyczącej zarządzania jakością wody w kąpieliskach. Nowelizacja ustawy Prawo wodne wprowadziła m.in. definicje:

 

 

 

Wraz z wejściem w życie nowelizacji ustawy Prawo wodne profile wody w kąpieliskach stały się elementem katastru wodnego. Ustawa nakłada na organizatorów kąpielisk obowiązek przekazywania aktualnych profili wody w kąpieliskach dyrektorowi właściwego terytorialnie regionalnego zarządu gospodarki wodnej. Dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej bierze także udział w opiniowaniu projektu uchwały rady gminy w sprawie wykazu kąpielisk.

 

mapa z zaznaczonymi kąpieliskami na obszarze RZGW Gliwice

Mapa obrazuje lokalizację kąpielisk na obszarze RZGW w Gliwicach wg stanu na rok 2012.