Drukuj
Kategoria: Ogólne
Odsłony: 29391

Hydrografia

 

 

mapa zasięg RZGW Gliwice

Hydrografia. Zasięg działania Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach obejmuje Region Wodny Małej Wisły od źródeł do ujścia Przemszy włącznie, Region Wodny Górnej Odry w granicach Państwa do Kędzierzyna-Koźla wraz z Węzłem Kędzierzyńskim oraz dorzecze rzeki Wag (Dunaju) w granicach Państwa. Tak określony obszar zamknięty jest granicą, która w przybliżeniu odzwierciedla przebieg topograficznego działu wodnego. RZGW w Gliwicach będąc organem administracji rządowej niezespolonej zarządza całością zasobów wodnych na tym obszarze oraz administruje niektórymi zbiornikami wodnymi, rzekami, potokami i kanałami o łącznej długości ok. 1230 km.

 

Obszar działania, rzeki, zbiorniki wodne, zlewnie bilansowe, główne zbiorniki wód podziemnych, regiony wodne, , jednostki terenowe można zobaczyć na specjalnie przygotowanej mapie GIS.

 

W rozbiciu na mniejsze zlewnie obszar działania obejmuje: