banerek

W związku z przekazywanymi do Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej wnioskami o zwrot utraconych dochodów, uprzejmie wyjaśniamy, że w chwili obecnej brak jest rozporządzenia, o którym mowa w art. 7 ust. 7 ustawy o podatkach o opłatach lokalnych, które to rozporządzenie określa szczegółowe zasady i tryb zwrotu utraconych dochodów. Dlatego też wnioski złożone przed wydaniem aktu wykonawczego do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych traktowane są jako nieskuteczne. Prowadzone przez MGMiŻŚ prace legislacyjne są na etapie uzgodnień projektu rozporządzenia z Komisją Wspólną Rządu i Samorządu, a jego ogłoszenie planowane jest w II kwartale br.