GL.ZUZ.2.421.9.2018.BD – zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bestwina, pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie ścieków do ziemi oraz wykonanie urządzeń wodnych w ciągu drogi powiatowej nr 4403S – ul. Witosa w Bestwinie – od skrzyżowania z ul. Krakowską do skrzyżowania z ul. Młyńską.