banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

  

 

Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Rzeki Odry. W ramach projektu planowana jest budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego (polderu) na Odrze, celem którego jest zapewnienie ochrony przeciwpowodziowej dla ponad 1,3 mln ludności zamieszkującej na terenie województw śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego.

Preumowa
Preumowa dla projektu „Zbiornik przeciwpowodziowy Racibórz Dolny na rzece Odrze w województwie śląskim (polder)” została podpisana w dniu 23.11.2015 r., co pozwoliło na przygotowanie wniosku o dofinansowanie.

Umowa o Dofinansowanie
Projekt został wybrany do dofinansowania w trybie pozakonkursowym w II priorytecie Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 "Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu".
Celem realizacji projektu RZGW Gliwice w dniu 29.06.2016 r. podpisał z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Instytucją Wdrażającą, Umowę nr POIS.02.01.00-00-0003/16-00 o dofinansowanie projektu „Zbiornik przeciwpowodziowy Racibórz Dolny na rzece Odrze w województwie śląskim (polder).
Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 1 997 722 909,96 PLN. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej (Fundusz Spójności w ramach POIiŚ 2014-2020) to 667 040 000 PLN.

 

Instytucja Zarządzająca POIiŚ wdrożyła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć w wykorzystaniu środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Ewentualne nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub specjalnego formularza, zamieszczonego na stronie :

 

www.pois.gov.pl\nieprawidlowosci

 

Przyjęte rozwiązanie, zdaniem Instytucji Zarządzającej POIiŚ sprzyjać będzie realizacji projektów w sposób etyczny, jawny i przejrzysty. Więcej informacji na temat mechanizmu znajduje się na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej.

Zadania finansowane ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, realizowane w 2010 i 2011 r.

 

 

 1. „Budowa zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny na rzece Odrze w woj śląskim (polder)”  w ramach „Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry – Komponent A ”  i  wchodzącego  w zakres „Programu dla Odry 2006”
  w ramach umowy dotacyjnej nr 18/2010/62/GW/pp/A  z dnia 28.12.2010 r.

   

  Całkowita wartość zadania – 1.619.502.000,00 zł.
  Dotacja WFOŚiGW – 11.500.000,00 zł.
  Realizacja: 2010-2011 r.

   

  Przedsięwzięcie „Budowa zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny na rzece Odrze woj. Śląskie (polder)” realizowane jest w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Rzeki Odry (POPDO). Celem POPDO jest zapewnienie ochrony przeciwpowodziowej ponad 2,5 mln mieszkańcom najważniejszych miast i osiedli położonych w województwach śląskim, opolskim i dolnośląskim poprzez stworzenie czynnego i biernego zabezpieczenia przeciwpowodziowego doliny Odry. Cele Projektu zostaną osiągnięte dzięki budowie suchego polderu w Raciborzu oraz modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego, a także dzięki odpowiedniemu dostosowaniu i udoskonaleniu istniejących planów ochrony przeciwpowodziowej, monitoring i ocenę oraz wdrożenie Planu Zarządzania Środowiskiem w dorzeczu Odry.

 2. „Awaryjne zabezpieczenie wyrwy brzegowej w korycie rzeki Małej Wisły w km 4+500 – 4+805 w miejscowości Bijasowice, gm. Bieruń”

  w ramach umowy dotacyjnej nr 1/2011/6/GW/u/sp/A z dnia 11.04.2011 r.

   

  Całkowita wartość zadania - 444.438,06 zł.
  Dotacja WFOŚiGW – 303.789,83 zł.
  Realizacja: 2010-2011 r.

   

  Rzeka Mała Wisła w obrębie miejscowości Bijasowice charakteryzuje się licznymi meandrami. Na jednym z nich powstała przedmiotowa wyrwa, która zagraża stateczności przyległego wału powodziowego. Zaprojektowano likwidację wyrwy wraz z opaską faszynowo-kamienną oraz brzegosłonem faszynowym krytym. Dla zachowania istniejącego naturalnego meandra trasę opaski i tamy faszynowej poprowadzono po śladzie starej budowli, która została zniszczona w wyniku ostatnich powodzi.


K. Długajczyk
Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji

czerwiec 2011 r.

 

 

Nazwa zadania Pre-umowa
Umowa o Dofinansowanie nr Okres realizacji Wartość zadania w zł Źródło finansowania Płatność UE w zł
od do
Trwające
Modernizacja śluz odrzańskich na Kanale Gliwickim, na odcinku w zarządzie RZGW Gliwice - przystosowanie do III klasy drogi wodnej - etap II  

POIS.03.02.00-00-
0003/16-00

 z dnia

20.12.2016 r.

2016 2021 72 336 679,15 POIiŚ 2014-2020 61 486 177,27
Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice - przystosowanie do III klasy drogi wodnej. Faza II  

POIS.03.02.00-00-
0001/16-00

 z dnia

23.03.2016 r.

2016 2019 50 528 662,99 POIiŚ 2014-2020 38 024 318,84
Zbiornik przeciwpowodziowy Racibórz Dolny na rzece Odrze w województwie śląskim (polder)

z dnia

23.11.2015 r.

POIS.02.01.00-00-
0003/16-00

 z dnia

29.06.2016 r.

2007 2020 1 997 722 909,96 POIiŚ 2014-2020 667 040 000,00
Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław, woj. opolskie – etap I

POIS.7.5.060/ 08-00

 z dnia

08.09.2008 r.

POIS.03.02.00-00-
0005/16-00

z dnia

28.07.2017 r.

2014 2021 109 762 415,40 POIiŚ 2014-2020 93 210 715,59
Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław – woj. opolskie (etap II)

POIS.3.2-25/ 16-00_P

 z dnia

20.07.2016 r.

  2017 2023 140 000 000,00 POIiŚ 2014-2020 119 000 000,00
Modernizacja 3 śluz pociągowych z ich awanportami i sterowniami na stopniach wodnych: Januszkowice, Krapkowice i Opole, oraz rewitalizacja śluz krótkich dla ciągłości żeglugi śródlądowej – przystosowanie Odry do III klasy drogi wodnej

POIS.3.2-27/ 16-00_P

z dnia

20.07.2016 r.

 

2016 2022 185 000 000,00 POIiŚ 2014-2020 157 250 000,00
Budowa jazu klapowego na stopniu wodnym Ujście Nysy w km 180,5 rzeki Odry z uwzględnieniem obiektów towarzyszących

POIS.3.2-28/ 16-00_P

 z dnia

20.07.2016 r.

  2017 2022 135 000 000,00 POIiŚ 2014-2020 114 750 000,00
Zrealizowane
Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice - przystosowanie do III klasy drogi wodnej

POIS.7.5.064/ 08-00

z dnia

09.09.2008 r.

POIS.07.05.00-00-
003/10-00

z dnia

27.09.2011 r.

2008 2015 121 645 574,94 POIiŚ 2007-2013 97 837 245,73
Modernizacja śluz odrzańskich na Kanale Gliwickim, na odcinku w zarządzie RZGW Gliwice - przystosowanie do III klasy drogi wodnej - etap II - prace przygotowawcze

POIS.7.5.323/ 13-00

 z dnia

29.10.2013 r.

POIS.07.05.00-00-
008/14-00

 z dnia

20.11.2014 r.

2009 2015 6 268 142,36 POIiŚ 2007-2013 1 999 987,89
Modernizacja Kanału Gliwickiego - prace przygotowawcze

POIS.7.5.333/ 14-00

 z dnia

11.08.2014 r.

POIS.07.05.00-00-
012/15

 z dnia

16.07.2015 r.

2015 2015 1 303 406,40 POIiŚ 2007-2013 1 107 895,44