banerek

opracowania planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy i regionów wodnych

 

foto galeria

W dniu 17.10. br. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach wespół z Krajowym Zarządem Gospodarki Wodnej zorganizował i poprowadził konferencję w ramach:

 

„Kampanii informacyjnej nt. opracowania planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy i regionów wodnych”.

 

W dyskusji uczestniczyli przedstawiciele: służb mundurowych, stowarzyszeń branżowych, administracji publicznej zespolonej i niezespolonej oraz samorządowcy z województw: śląskiego, opolskiego, małopolskiego. Omówiono terminarz i cele wykonania Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym w obszarze zarządzanym przez tutejszy Zarząd.

 

Podczas dyskusji zwrócono szczególną uwagę na specyfikę regionów wodnych: Górnej Odry i Małej Wisły oraz na problemy z tym związane takie jak np. szkody górnicze w aspekcie ochrony przeciwpowodziowej.

 

Wszyscy zgromadzeni wyrazili chęć współpracy we wdrażaniu zapisów Dyrektywy Powodziowej (2007/60/WE) i ustawy Prawo wodne, a tym samym w wykonaniu Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla obszarów dorzeczy i regionów wodnych.

 

 

foto galeria

 

foto galeria

 

foto galeria

 

foto galeria