banerek

Śluza Rudziniec

Manewry operacyjne "Śluza 2015"

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach w dniach od 2 do 4 września zorganizował już po raz piąty ćwiczenia operacyjne, w których uczestniczyło blisko 100 przedstawicieli różnych służb. Wspólnie doskonalili działania na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa publicznego. Tegoroczne szkolenie odbyło się na jednej z sześciu śluz Kanału Gliwickiego – w Rudzińcu. To właśnie rudziniecka śluza w czwartek 3 września... stała się ofiarą ataku terrorystycznego!

Kiedy kierownik rudzinieckiej śluzy szedł do pracy nic nie wskazywało, że zapamięta ten na długo. Wszystko zaczęło się, gdy na zamkniętej bramie obiektu zobaczył informację, że śluza została zajęta przez terrorystów, a pracownicy pojmani jako zakładnicy. Terroryści grożą rozstrzelaniem zakładników i zniszczeniem śluzy w Rudzińcu. Oczekują uwolnienia zatrzymanych wcześniej trzech członków swojego ugrupowania i podstawienia im helikoptera. Kierownik przypomniał sobie wydarzenia sprzed kilku dni, kiedy nad wrotami śluzy unosił się dron, a potężne wrota pracowały samoczynnie bez udziału obsługi. Po tym sabotażowym zdarzeniu RZGW wzmocnił ochronę obiektu. Nim kierownik zdołał pozbierać myśli w jego kierunku padły pierwsze strzały…


Choć cała sytuacja została stworzona dla celów ćwiczeniowych zawierała wszystkie elementy realnego zagrożenia i pozwoliła zastanowić się czy jesteśmy dobrze przygotowani na ewentualność jego wystąpienia? Jak powinny się zachować poszczególne służby? Ile czasu potrzeba, by odbić budynek z rąk przestępców, zawłaszcza gdy idzie o obiekt hydrotechniczny?

 

Akcja strażyNa te i wiele innych pytań w czasie szkolenia odpowiadali specjaliści z Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej w Gliwicach i we Wrocławiu, Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego z Katowic, Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego z Przeczyc, Państwowej Straży Pożarnej z Pyskowic, którzy wzięli udział w ćwiczebnych manewrach obronnych pod kryptonimem „Śluza 2015”. Uczestnicy ćwiczeń doskonalili reagowanie w sytuacjach nadzwyczajnych i zagrożenia bezpieczeństwa publicznego, na które czyhają różne ryzyka: kataklizmy, ataki terrorystyczne i cyberterroryzm, wandalizm i inne. Jak się okazało, w czasie zajęć operacyjnych, nie pierwszych, które zorganizował Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach (dotychczas odbyły się kolejno manewry „Woda 2011”, „Atak 2012”, „Stres 2013”, „Szansa 2014” podczas których różne formacje ćwiczyły scenariusze operacyjne), ćwiczenia przyniosły oczekiwany rezultat. Służby zacieśniły współpracę, dowiodły swojego przygotowania, zaangażowania i gotowości do działania. Wszystko po to, by chronić ludzkie życie i bezpieczeństwo, gdy przyjdzie zagrożenie. W czasie warsztatów operacyjnych zaangażowanych podmiotów wiele miejsca zajęły wykłady teoretyczne oraz zajęcia na strzelnicy LOK koła „Bumar Łabędy”. Dzięki takim działaniom wzrasta poziom sprawności służb, a co za tym idzie - bezpieczeństwo mieszkańców regionu.

Oczywiście dzięki sprawnej akcji antyterrorystów napastnicy zostali unieszkodliwieni a śluza w Rudzińcu odbita z ich rąk i po wnikliwym sprawdzeniu przekazana Dyrektorowi RZGW.

 

Antyterroryści w akcjiAntyterroryści na terenie śluzyAntyterroryści na łódce

Więcej zdjęć w naszej fotogalerii