banerek

 Warsztaty w RZGW Gliwice

W trakcie dwóch dni warsztatów poświęconych dobrym praktykom w funkcjonowaniu wydziałów, minimalizujących ryzyko powodziowe i centrom operacyjnym oraz roli specjalistów ds. obronnych w czasie sytuacji kryzysowych, zorganizowanych przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, uczestnicy odbyli wiele dyskusji, wymienili się doświadczeniami i zebrali wnioski po majowym wezbraniu. W warsztatach uczestniczyli specjaliści do spraw obronnych oraz przedstawiciele Centrów Operacyjnych i Wydziałów Ochrony Przeciwpowodziowej oraz Prewencji Przeciwpowodziowej Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie i RZGW w Krakowie, Warszawie, Wrocławiu i Poznaniu. To merytoryczne spotkanie sąsiadujących ze sobą RZGW potwierdziło zasadność współdziałania w sytuacjach szczególnych i kryzysowych. Specjaliści, którzy odpowiedzieli na nasze zaproszenie chętnie dyskutowali na temat minimalizowania ryzyka powodziowego, skupiając się przede wszystkim na planowaniu przestrzennym, uzgadnianiu, wydawaniu decyzji i udostępnianiu informacji w sytuacjach kryzysowych. W gospodarowaniu wodą kryzysem oczywistym wydaje się wezbranie lub powódź, jednak jak się okazuje sytuacji podwyższonego ryzyka jest więcej. Zalicza się do nich m.in. susza, zagrożenie terroryzmem czy wandalizmem. Warsztaty stały się zatem okazją, by wspólnie przyjrzeć się procedurom i doskonalić postępowanie w razie wystąpienia zagrożenia.

 

 Warsztaty w RZGW Gliwice

 

Centra Operacyjne poszczególnych uczestników przedstawiły organizację swojej pracy w jej normalnym i kryzysowym trybie, a wiele uwagi poświęcono działaniom podjętym w czasie tegorocznego majowego wezbrania w dorzeczu Wisły i Odry. Uczestnicy wyrazili intencję zacieśniania współpracy między wszystkimi jednostkami i służbami, które podejmują działania w razie zagrożenia. Jak stwierdzili specjaliści, kiedy mamy do czynienia ze zbliżającym się zagrożeniem istotne jest przewidywanie skutków zdarzeń nie tylko w regionie, w którym one występują, ale także na sąsiednim terenie. Stąd też uzgodniono konieczność przekazywania informacji wyprzedzających dla innych obszarów. Warsztaty zorganizowane przez gliwicki RZGW przysłużyły się wypracowaniu jeszcze lepszych praktyk działania, minimalizujących ryzyko powodziowe. Zawsze, gdy dochodzi do zagrożenia, mieszkańcy których ono dotyczy powinni mieć pewność, wynikającą z zaufania do odpowiedzialnych służb, że ich zdrowie i mienie są bezpieczne, a ewentualne szkody będą jak najmniejsze. Jesteśmy przekonani, że dzięki zorganizowanym warsztatom i wypracowanemu stanowisku działania jeszcze będą sprawniejsze.